Økonomi

Sammen for Hamar har et enkelt regnskap.

Inntekter kommer primært fra fellesmøter.

Overskudd går primært til to prosjekter:

·       Den felleskristne ungdomskafeen Cafe Uno i Hamar.

·       Støtte til daglig drift.

 

Bankkonto: 1813 0933420
Navn på konto: Sammen for Hamar