SAMMEN FOR HAMAR

Felles Bønn og Lovsangskvelder

24.09: Hamar Frikirke

Møtetid: Kl. 19 til 21


SFH ledersamlinger

Anslagsvis andre onsdag i måneden. Info mottas på mail til aktuelle